English version under construction

De verering en de iconografie van Maria's mantel in de Nederlanden,
het ontstaan van de Nederlandse Mantelmadonna's

 
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4